عنوانتاریخ تصویبدانلود فایل
برنامه کاری مرکزایین نامه
ایین نامه سامعایین نامه
آئین نامه مرکز کارآفرینی و نوآوری۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ایین نامه
دستورالعمل ایجاد پردیس های علم و فناوری۲۹ خرداد ۱۴۰۱ایین نامه
آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری۰۵ شهریور ۱۴۰۱ایین نامه
آئین نامه اجرایی برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق۲۲ اسفند ۱۳۹۶ایین نامه
طرح دستیار فناوری۲۱ اسفند ۱۴۰۰ایین نامه
آئین نامه همایش های علمی۲۲ دی ۱۳۹۷ایین نامه
شیوه نامه ثبت همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)۲۳ دی ۱۳۹۷ایین نامه
درخواست دانشگاه های عضو هیات امنا برای استقرار شرکت های ایجاد شده در مراکز نوآوری۱۴ مرداد ۱۳۹۹ایین نامه
درخواست دانشگاه برای تاسیس شرکت دانش بنیان دانشگاهی خدمات هوشمند آموزشی۱۴ مرداد ۱۳۹۹ایین نامه
آیین نامه پژوهانه (گرنت)۲۵ دی ۱۳۹۷ایین نامه
هزینه ثبت نام در رویداد علمی و کلینیک های اشتغال و کارآفرینی۲۲ تیر ۱۳۹۸ایین نامه
استقرار شرکت های ایجاد شده در مراکز نوآوری در مراکز دانشگاه۱۴ مرداد ۱۳۹۹ایین نامه
آئین نامه پاداش فعالیت های پژوهشی سال ۹۶۱۰ تیر ۱۳۹۶ایین نامه
اصلاح تبصره ۵ ماده ۴ از آئین نامه پاداش فعالیت های پژوهشی و فناوری دانشگاه مصوب ۱۴ مردادماه ۱۳۹۹۱۴ مرداد ۱۳۹۹ایین نامه
آئین نامه شورای پژوهش و فناوری مراکز آموزشی تحت نظارت واحدهای استانی دانشگاه۱۲ بهمن ۱۳۹۲ایین نامه
آئین نامه شورای پژوهش و فناوری واحدهای استانی دانشگاه۲۷ آبان ۱۳۹۲ایین نامه
آیین‌نامه کمیته منتخب شورای پژوهش و فناوری دانشگاه۲۳ اسفند ۱۳۹۱ایین نامه
شیوه نامه برگزاری هفته پژوهش و فناوری۱۵ آبان ۱۳۹۱ایین نامه
آئین نامه شورای فناوری شبکه مراکز رشد خوشه های فناوری دانشگاه۱۳ مرداد ۱۳۹۲ایین نامه
آئین نامه تاسیس و صدور مجوز مراکز رشد خوشه های فناوری دانشگاه۱۳ مرداد ۱۳۹۲ایین نامه
آئین نامه تشکیل کمیسیون معین شورای فناوری شبکه مراکز رشد خوشه های فناوری۱۳ مرداد ۱۳۹۲ایین نامه
آئین نامه ایجاد مرکز نوآوری۰۳ آذر ۱۳۹۵ایین نامه
دستورالعمل اولویت ­های پژوهشی (پایان ­نامه ­ها و رساله­ های دانشجویی) مورد حمایت درمقطع کارشناسی ارشد و دکترا۱۰ تیر ۱۳۹۷ایین نامه
آئین نامه شورای پژوهش، فناوری و کارآفرینی۰۳ شهریور ۱۳۹۹ایین نامه
آئین نامه اجرای طرح های پژوهشی - کاربردی۱۶ مهر ۱۳۹۶ایین نامه
آئین نامه پاداش فعالیت های پژوهشی سال ۹۸ (اصلاحیه جداول مندرج در آئین نامه پاداش فعالیت های پژوهشی و فناوری سال ۹۶)۲۲ تیر ۱۳۹۸ایین نامه
دستورالعمل داوری اختراعات دانشگاه۲۸ بهمن ۱۳۹۴ایین نامه
اساسنامه پارک علم و فناوری۰۲ دی ۱۳۹۷ایین نامه
آئین نامه پارک علم و فناوری۰۲ دی ۱۳۹۷ایین نامه
آئین نامه واحد پژوهشی در دانشگاه ها. ویرایش دوم۰۳ اسفند ۱۳۹۹ایین نامه
شیوه نامه اجرایی مراکز نوآوری۲۰ مرداد ۱۳۹۸ایین نامه
دستورالعمل استقرار واحدها/ هسته های نوآور در مراکز نوآوری۲۰ مرداد ۱۳۹۸ایین نامه
دستورالعمل ارزیابی مراکز نوآوری۲۰ مرداد ۱۳۹۸ایین نامه
دکمه بازگشت به بالا