معرفی اعضای مرکز کارنو

جناب آقای مسعود میرزابیکی – مدیر مرکز نوآوری

مربی و مدرس دانشگاه علمی کاربردی

ایمیل: masoud_8456@yahoo.com

دانلود رزومه

سرکار خانم عذرا میرکو – مدیر مرکز کارآفرینی

مربی و مدرس دانشگاه علمی کاربردی

ایمیل: mg.mirkoo90@gmail.com

دانلود رزومه

دکمه بازگشت به بالا