معاونت آموزش و پژوهش دانشگاه

جمشید علی محمدی

نام و نام خانوادگی: جمشید علی محمدی

عنوان پست سازمانی: معاونت آموزش و پژوهش مرکز

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

شماره تلفن: ۳۳۴۴۱۰۵۰-۰۲۳

رایانامه: edu@sempo-uast.ir research@sempo-uast.ir

آدرس: سمنان- خیابان امیرکبیر – بلوار شهید نوروزی – خیابان ایثارگران – روبروی مجتمع جهاد – جنب رستوران پردیس

شرح وظایف:

۱- اجرای کلیه مصوبات، مقررات و ضوابط ذیربط ابلاغی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آن ها در مرکز

۲- تهیه و تنظیم برنامه های سالانه و میان مدت امور آ<ؤِشی و پژوهشی مرکز و بودجه بندی آن و پیشنهاد به رئیس مرکز

۳- ایجاد امکانات لازم و راه اندازی فعال سیستم جامع دانشگاه (سجاد)

۴- شناسایی، انتخاب، به تایید رساندن و به کارگیری مدرسان واجد شرایط برابر ضوابط ابلغی دانشگاه و تشکیل منظم کلاس ها

۵- ثبت نام از داوطلبان و انجام امور مربوط به انتخاب واحد، حذف و اضافه و … با هماهنگی کروه های آموزشی

۶- برنامه ریزی اجرایی کلاس ها و هماهنگی با مدرسان ذیربط

۷- هماهنگی با مدرسان مربوط و برگزاری امتحانات هریک از دروس و اعلام نتایج آن بر اساس ضوابط ابلاغی دانشگاه

۸- تعامل و همکاری لازم با مدیران گروه های آموزشی

۹- نیاز سنجی و طراحی دوره های آموزشی تخصصی و کاربردی مورد نیاز سازمان و یا بازنگری سرفصل های موجود و پیگیری سیر مراحل تصویب آن توسط دانشگاه

۱۰- تعیین نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی کاربردی مرکز و انجام اقدامات

۱۱- ایجاد و اداره کتابخانه و انجام امور مرتبط با اطلاع رسانی مرکز

۱۲- تهیه و ابلاغ تقویم آموزشی مراکز در هر نیمسال تحصیلی

۱۳- تهیه گزارش عملکرد مدیریت امور آموزشی و پژوهشی وارائه به رئیس مرکز

۱۴- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس مرکز

دکمه بازگشت به بالا