رئیس مرکز

حسین میرزایی

نام و نام خانوادگی: حسین میرزائی

عنوان پست سازمانی: ریاست مرکز

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

شماره تلفن: ۳۳۴۴۱۰۲۴-۰۲۳

رایانامه: president@sempo-uast.ir

آدرس: سمنان- خیابان امیرکبیر – بلوار شهید نوروزی – خیابان ایثارگران – روبروی مجتمع جهاد – جنب رستوران پردیس

شرح وظایف:

۱- اداره کلیه امور مرکز اعم از: امور آموزشیٰ – پژوهشی – دانشجویی – فرهنگی – اداری و مالی مرکز بر اساس ضوابط و مقررات مربوط

۲- اجرای ضوابط ، مقررات و مصوبات ابلاغی و همکاری و تعامل نزدیک با واحد استانی دانشگاه

۳- فراهم نمودن امکانات لازم، اعم از: فضای کالبدی، تجهیزات، مدرسان و … برای فعالیت مرکز مطابق با ضوابط دانشگاه

۴- پیشنهاد پذیرش دانشجو برای هر ترم تحصیلی با توجه به نیازسنجی آموزشی و ماموریت دستگاه متقاضی و ارائه آن به دانشگاهٰ جهت بررسی و تصویب

۵- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالیانه مرکز و پیشنهاد آن به شورای مرکز جهت بررسی و تصویب

۶- امضای کلیه اسناد و اوراق تعهد آور مرکز بر اساس قوانین و مقررات مربوط

۷- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی با نام و حساب مرکز، براساس ضوابط و مقررات مربوط

۸- پاسخگویی به دانشگاه و سایر مراجع قانونی ذیربط در کلیه موارد مربوط به مرکز

۹- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد سالانه و ارائه آ>‌به دانشگاه و رئیس دستگاه متقاضی ذیربط

۱۰- نصب و عزل کارکنان مرکز و نظارت بر حسن اجرای وظایف آنان

دکمه بازگشت به بالا