اهداف ایده های کارنو

پرورش ایده ها

اشاعه فرهنگی خلاقیت در جامعه

ارائه ایده و تجاری سازی ایده تا محصول‌، ایجاد اعتماد بین ایده پرداز و تولید کننده

دکمه بازگشت به بالا